9

TCK madde 9 ve Gerekçesi Yabancı ülkede hüküm verilmesi             Madde 9- Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır. TCK MADDE 9 Gerekçesi ; Hükümet Tasarısında, Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan yabancı ile vatandaş arasında yabancı lehine bir ayırım öngörülmüştü. Anayasa’da güvence altına alınan
Tam metni incele…