TCK madde 74 ve Gerekçesi

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi

            Madde 74- (1) Genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adlî para cezasının geri alınmasını gerektirmez.

(2) Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan şahsi hak davasını etkilemez.

(3) Cezanın düşmesi şahsi haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri etkilemez. Ancak, genel af halinde yargılama giderleri de istenemez.

TCK MADDE 74 gerekçesi ;

Tasarıdaki metin içerik olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, müsadere ve adli para cezası yaptırımlarına ilişkin hükümler göz önünde bulundurularak, madde metninin ifadesinde değişiklik yapılmıştır.

AÇIKLAMA:

Genel ve özel afşikayetten vazgeçme nedeniyledava veya cezanın düşmesinin şahsi hakları etkilememesi bu müesseselerin cezalandırmayı önlemesine rağmen, hukuka aykırılığı ortadan kaldırmama özelliğinden kayanaklanmaktadır.

Bu konuda, eski ve yeni ceza kanununu arasında yukarıdaki hükümler arasında paralellik bulunmaktadır. Sadece, yeni ceza kanununda kabul edilmiş olan “adli para cezası”na uygun ibare değişiklikleri yapılmış ve daha anlaşılır bir dil kullanılmıştır.


Mevzuat: Tck 74. maddesi ile ilgili
 1. Yargıtay kararları içinde sorgulama yap
 2. Hukuki Net sitesinde ara
 3. Ceza Avukatı ara
 4. More from my site


  No Comments yet, be the first to reply

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.