TCK madde 72 ve Gerekçesi

Zamanaşımının hesabı ve uygulanması

            Madde 72- (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir.

(2) Dava ve ceza zamanaşımı re’sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler.

TCK MADDE 72 gerekçesi ;

Tasarıdaki madde metni içerik bakımından muhafaza edilmiştir. Ancak, atıf sisteminin oluşturabileceği sakıncaların önüne geçe­bilmek amacıyla, atıf yapılan madde içeriği metne alınmıştır.

AÇIKLAMA:

Yasa koyucu uygulamada sorun çıkmasını önlemek için Dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin neye göre hesaplanacağını hüküm altına almıştır.

Zamanaşımı Maddi Ceza Hukukuna ait bir müessese olması nedeniyle  dava ve ceza zamanaşımının re’sen uygulanacağı ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlünün vazgeçemeyecekleri, hükme bağlanmıştır.

Bu konuda, 765 sayılı kanun hükümleri ile temelde aynıdır;sadece, yeni ceza kanununda zamanaşımından vazgeçemeyecekler arasına “şüpheli” de dahil edilmiş bulunmaktadır.

Dava ve ceza zamanaşımı sürelerinde hangi kanunun lehe olduğu konusunda belirleme yaparken şuna bakılır. Sanığın sorumluluğu hakkında hangi kanun uygulanıyor ise yani ceza ve suçun unsurları bakımından hangi kanun lehe kabul edilip uygulama yapılıyor ise zamanaşımı sürelerinin hesabı konusunda da artık sürenin lehine olup olmadığına bakılmaksızın o kanun hükümleri uygulanacaktır. Aksi takdirde cezayı bir kanuna göre zamanaşımını bir kanuna göre belirleyerek karışık bir uygulama yapmış olurdu.


Mevzuat: Tck 72. maddesi ile ilgili
 1. Yargıtay kararları içinde sorgulama yap
 2. Hukuki Net sitesinde ara
 3. Ceza Avukatı ara
 4. More from my site


  No Comments yet, be the first to reply

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.