49

TCK madde 49 ve Gerekçesi Süreli hapis cezası             Madde 49- (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. (2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır. TCK MADDE 49 gerekçesi ; Madde metninde süreli hapis cezasının alt ve üst sınır­ları belirtilmiştir.
Tam metni incele…