14

TCK madde 14 ve Gerekçesi Seçimlik cezalarda soruşturma             Madde 14- (1) 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen hallerde, soruşturma konusu suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanması seçimlik sayılmış ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz. TCK MADDE Gerekçesi ; 11 ve 12 nci maddelerde suçun hürriyeti bağlayıcı ce­zayı gerektirmesi
Tam metni incele…