5

TCK madde 5 ve Gerekçesi Özel kanunlarla ilişki             Madde 5 (*) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. (*) Bu Kanunun yürürlük ve uygulama şekli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa çeşitli mevzuatta yapılan atıflarla ilgili olarak 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Kanuna bakınız. TCK MADDE 5 Gerekçesi
Tam metni incele…