23

TCK madde 23 ve Gerekçesi Netice sebebiyle ağırlaşmış suç             Madde 23- (1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.   TCK MADDE 23 Gerekçesi ; Kişi suç teşkil eden bir fiili işlerken, kastettiği netice­den
Tam metni incele…