70

TCK madde 70 ve Gerekçesi Müsaderede zamanaşımı             Madde 70- (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez. TCK MADDE 70 gerekçesi ; Bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen müsadere açısın­dan ayrı bir zamanaşımı süresi belirlenmiştir. AÇIKLAMA: Güvenlik önlemleri de ceza için öngörülmüş yaptırım türü olduklarından belli bir süre infaz edilememeleri durumunda Devletin
Tam metni incele…