4

TCK madde 4 ve Gerekçesi Kanunun bağlayıcılığı             Madde 4- (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. (2) (Yürürlükten kaldırılma : 29/6/2005 – 5377/1 md.) TCK MADDE 4 Gerekçesi ; Tasarıda, kişinin bir fiilin hukuk düzenince yasaklandı­ğına ilişkin kaçınılamayacak hatası dikkate alınmamaktaydı. Anayasamızda güvence altına alınan kusur ilkesiyle açık biçimde çelişen bu durumun dü­zeltilmesi zorunluluğu nedeniyle maddeye
Tam metni incele…