10

TCK madde 10 ve Gerekçesi Görev suçları             Madde 10- (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye’de yeniden yargılanır. TCK MADDE 10 gerekçesi ;  Maddeyle, yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev
Tam metni incele…