59

TCK madde 59 ve Gerekçesi Sınır dışı edilme             Madde 59- (Değişik: 31/3/2005 – 5328/1 md.)             (1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir. TCK MADDE 59 gerekçesi ; Madde metninde, bir
Tam metni incele…

12

TCK madde 12 ve Gerekçesi Yabancı tarafından işlenen suç Madde 12- (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. (2)
Tam metni incele…