59

TCK madde 59 ve Gerekçesi Sınır dışı edilme             Madde 59- (Değişik: 31/3/2005 – 5328/1 md.)             (1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir. TCK MADDE 59 gerekçesi ; Madde metninde, bir
Tam metni incele…