48

TCK madde 48 ve Gerekçesi Müebbet hapis cezası             Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. TCK MADDE 48 gerekçesi ; Ömür boyu hapis cezası ile ilgili olan bu maddeyle, müebbet hapis cezası ayrı bir ceza olarak getirilmekte ve tanımlanmaktadır. Hapis cezasının bir infaz rejimi olan koşullu salıvermenin ilgili kanun ve tüzükte
Tam metni incele…