28

TCK madde 28 ve Gerekçesi Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit             Madde 28- (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır. TCK MADDE 28 gerekçesi  : 
Tam metni incele…