56

TCK madde 56 ve Gerekçesi Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri             Madde 56- (1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir. TCK MADDE 56 gerekçesi ; Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin nelerden ibaret olduğu ve bunların ne suretle uygulanacağı hususlarında çocuklarla ilgili kanun içeriğinde düzenleme yapılması uygun görülmüştür. AÇIKLAMA : Çocuk suçları
Tam metni incele…