52

TCK madde 52 ve Gerekçesi Adlî para cezası             Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. (2) En az yirmi
Tam metni incele…

51

TCK madde 51 ve Gerekçesi Hapis cezasının ertelenmesi             Madde 51- (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin; a) Daha
Tam metni incele…

50

TCK madde 50 ve Gerekçesi Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar             Madde 50- (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; a) Adlî para cezasına, b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen
Tam metni incele…

49

TCK madde 49 ve Gerekçesi Süreli hapis cezası             Madde 49- (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. (2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır. TCK MADDE 49 gerekçesi ; Madde metninde süreli hapis cezasının alt ve üst sınır­ları belirtilmiştir.
Tam metni incele…

48

TCK madde 48 ve Gerekçesi Müebbet hapis cezası             Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. TCK MADDE 48 gerekçesi ; Ömür boyu hapis cezası ile ilgili olan bu maddeyle, müebbet hapis cezası ayrı bir ceza olarak getirilmekte ve tanımlanmaktadır. Hapis cezasının bir infaz rejimi olan koşullu salıvermenin ilgili kanun ve tüzükte
Tam metni incele…

47

TCK madde 47 ve Gerekçesi Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası             Madde 47- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. TCK MADDE 47 gerekçesi ; Hukuk sistemimizde ölüm cezası kaldırılmıştır. Bunun yerine, sıkı güvenlik rejimine göre çektirilecek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kabul edilmiştir. Sıkı güvenlik
Tam metni incele…

46

TCK madde 46 ve Gerekçesi Hapis cezaları             Madde 46- (1) Hapis cezaları şunlardır: a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. b) Müebbet hapis cezası. c) Süreli hapis cezası. TCK MADDE 46 gerekçesi ; Tasarıdaki hapis cezasıyla ilgili ayırım korunmuştur. Ancak, dil ve ifade bütünlüğünü sağlayabilmek için, madde metni yeniden formüle edilmiştir. Kabahatlerin Tasarıdan çıkarılması nedeniyle “hafif
Tam metni incele…

45

TCK Madde 45 ve Gerekçesi Cezalar             Madde 45- (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. TCK MADDE 45 gerekçesi : Kabahatlerin ceza kanunundan çıkarılmasının kabul edilmesi, Tasarıda benimsenen yaptırım sistem ve türlerinin değişmesini sonuçlamıştır. Suç karşılığı olarak uygulanabilecek yaptırımlar, ceza ve gü­venlik tedbirleri olarak belirlenmiştir. Ceza olarak ise sadece hapis ve
Tam metni incele…